Hem | Forum | Chatt | Om webbplatsen | Kontakta oss

sweetIM.com

Här läggs de trådar gällande systemrensningar m.m., som är lösta eller som inte har besökts av trådskaparen. Även äldre instruktionsinlägg läggs här. OBS! I den här forumdelen går det inte att posta inlägg. Det går enbart att läsa trådarna.

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » tor 01 mar 2012, 22.31

haha...vilket tålamod du har då ....antar att jag ska posta hela "romanen" igen.....så här kommer den =)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:23:27, on 2012-03-01
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMemCrdMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymSCUI.exe
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMon.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DTskbr.exe
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Voddler\service\VNetManager.exe
C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
C:\Program\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe
C:\WINDOWS\system32\spider.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\IPS\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\coIEPlg.dll
O3 - Toolbar: Support.com Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [PDUiP6000DMon] C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PDUiP6000DTskbr] C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DTskbr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Program\Voddler\service\VNetManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://shockplay.com/WWW3/MISC/Start.asp"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.h ... xmk546YYSE
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
O8 - Extra context menu item: Search the Web - C:\Program\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Captain Cooks Casino - {B9C48D8E-C557-4DB8-ACE1-E6DCF588D684} - C:\Microgaming\Casino\CaptainCooks\casinogame.exe (HKCU)
O15 - Trusted Zone: www.fujidirekt.se
O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://games.blip.se/midasa.cab
O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.fujicolordigital.se/SAXFile/saxfile.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b31267.cab
O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://games.blip.se/ctl/kingcomie.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5BF56AD2-E297-416E-BC49-000004010012} - https://cve.trust.telia.com/TeliaEleg/iidsetup.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 1557787250
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crl ... crlocx.ocx
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Canon PIXMA iP6000D Memory Card Manager (PDUiP6000DMemCrdMgr) - CANON INC. - C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMemCrdMgr.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program\Delade filer\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

--
End of file - 14451 bytes
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » fre 02 mar 2012, 07.30

Haha ingen fara jag har varit med om värre :wink:

Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Support.com Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (file missing)
O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.h ... xmk546YYSE
O15 - Trusted Zone: www.fujidirekt.se
O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://games.blip.se/midasa.cab
O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.fujicolordigital.se/SAXFile/saxfile.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b31267.cab
O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://games.blip.se/ctl/kingcomie.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {5BF56AD2-E297-416E-BC49-000004010012} - https://cve.trust.telia.com/TeliaEleg/iidsetup.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 1557787250
O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} (CRLDownloadWrapper Class) - http://drmlicense.one.microsoft.com/crl ... crlocx.ocx
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

Starta sen om datorn och skanna med Hijackthis igen,posta den loggan så att jag får se att allt är borta!

Mvh laston
laston
 

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » fre 02 mar 2012, 09.12

Såå...nu har jag gjort som du sa =)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 09:01:49, on 2012-03-02
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMon.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DTskbr.exe
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Voddler\service\VNetManager.exe
C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMemCrdMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymSCUI.exe
C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames2.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: Norton Identity Protection - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Norton Vulnerability Protection - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\IPS\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll
O2 - BHO: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [PDUiP6000DMon] C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PDUiP6000DTskbr] C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DTskbr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VoddlerNet Manager] C:\Program\Voddler\service\VNetManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\Shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)" -"http://shockplay.com/WWW3/MISC/Start.asp"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: dlbcserv.lnk = C:\Program\Dell Photo Printer 720\dlbcserv.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html
O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html
O8 - Extra context menu item: Search the Web - C:\Program\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\resources\menuext.html
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: Captain Cooks Casino - {B9C48D8E-C557-4DB8-ACE1-E6DCF588D684} - C:\Microgaming\Casino\CaptainCooks\casinogame.exe (HKCU)
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: SAS Core Service (!SASCORE) - SUPERAntiSpyware.com - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASCORE.EXE
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\19.5.0.145\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Canon PIXMA iP6000D Memory Card Manager (PDUiP6000DMemCrdMgr) - CANON INC. - C:\Program\Canon\Memory Card Utility\PIXMA iP6000D\PDUiP6000DMemCrdMgr.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program\Delade filer\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: VoddlerNet - Voddler - C:\Program\Voddler\service\voddler.exe

--
End of file - 12050 bytes

Nu fick jag ett annat problem på halsen också =( Spybot går in och med en ruta med informationen Start Page old data www.msn.com new data home.sweetim.com....jag får 2 klickrutor...allow change och deny change....klickar ajg på deny change så kommer denna ruta upp igen hela tiden =(
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » fre 02 mar 2012, 11.51

Ok finns sweetim kvar bland dina program så avinstallera den då!
laston
 

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » lör 03 mar 2012, 00.03

jag har letat och letat....en hittade jag och tog bort....men det kommer tillbaka ändå....då gick jag in och gjorde en sökning.....och nu har ajg 150 filer med sweetIM i sökrutan.....dom flesta är komprimerade men många innehåller ordet recovery vilket gör mig lite nervös....och så verkar det finnas flera mappar som jag inte vet var dom ligger och dom ser inte ut att vara låsta....sen finns en filmapp som heter SweetIMReinstall som jag inte hittar. Jag kan ju inte ta bort dom om jag inte hittar dom =(
Något tips? =)
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » lör 03 mar 2012, 14.56

Ok låter som det ligger mycket skräp kvar efter avinstallationen,installera ccleaner och kör en städning!
http://www.piriform.com/ccleaner/builds

Kör sen malwarebytes

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:
Läs/Följ instruktionerna noga:

Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:
http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet
2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe
3: Bocka för nedanstående
Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför
Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning
2: Klicka på knappen Scanna
3: Scanningen kommer nu att ta en stund
3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat
4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected
5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.
laston
 

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » lör 03 mar 2012, 19.30

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000
www.malwarebytes.org

Databasversion: v2012.03.03.07

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Pernilla Bergström :: PERNILLAS [administratör]

2012-03-03 19:15:14
mbam-log-2012-03-03 (19-15-14).txt

Skanningstyp: Snabbskanning
Aktiverade skanningsalternativ: Minne | Start | Register | Filsystem | Heuristik/Extra | Heuristik/Shuriken | PUP | PUM
Inaktiverade skanningsalternativ: P2P
Antal skannade objekt: 178750
Förfluten tid: 8 minut(er), 57 sekund(er)

Upptäckta minnesprocesser: 0
(Inga skadliga poster hittades)

Upptäckta minnesmoduler: 0
(Inga skadliga poster hittades)

Upptäckta registernycklar: 2
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07B18EAB-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} (Adware.MyWebSearch) -> Sattes i karantän och togs bort.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Sattes i karantän och togs bort.

Upptäckta registervärden: 3
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|bak_XMLLookup (Hijacker.XMLLookup) -> Data: http://shell.windows.com/fileassoc/file ... =%04x&Ext=%s -> Sattes i karantän och togs bort.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|bak_Application (Hijacker.Application) -> Data: http://shell.windows.com/fileassoc/%04x ... r.asp?Ext=%s -> Sattes i karantän och togs bort.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|bak_intl (Hijacker.intl) -> Data: http://shell.windows.com/fileassoc/file ... =%04x&Ext=%s -> Sattes i karantän och togs bort.

Upptäckta registerdataposter: 3
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|XMLLookup (Hijacker.XMLLookup) -> Dåligt: (http://www.helpmeopen.com/?n=app&l=%04x&ext=%s) Bra: (http://shell.windows.com/fileassoc/file ... =%04x&Ext=%s) -> Sattes i karantän och reparerades framgångsrikt.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|Application (Hijacker.Application) -> Dåligt: (http://www.helpmeopen.com/?n=app&l=%04x&ext=%s) Bra: (http://shell.windows.com/fileassoc/%04x ... r.asp?Ext=%s) -> Sattes i karantän och reparerades framgångsrikt.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations|intl (Hijacker.intl) -> Dåligt: (http://www.helpmeopen.com/?n=app&l=%04x&ext=%s) Bra: (http://shell.windows.com/fileassoc/file ... =%04x&Ext=%s) -> Sattes i karantän och reparerades framgångsrikt.

Upptäckta mappar: 0
(Inga skadliga poster hittades)

Upptäckta filer: 0
(Inga skadliga poster hittades)

(klar)
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » lör 03 mar 2012, 21.51

Ok det fanns lite skräp att bort där enl Malwarbytes,fortfarande samma problem med startsidan?

Mvh laston
laston
 

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » lör 03 mar 2012, 22.05

Ja....samma sak fortfarande =(
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » lör 03 mar 2012, 23.11

Eller....njää....nu har ajg msn som startsida helt plötsligt....och kan inte ändra till nåt annat....men det kan jag överleva =)
Är dock lite orolig över att det finns så många filer med sweetIM ändå när ajg går in och söker. Dom flesta är som sagt förmodligen satta i nån form av karantän.....emn är några som ser ut som om dom ligger fritt typ.
Jag gick in på sök via startmenyn...med vanligt sök hittades inget.....men när jag klickade på att söka även i dolda mappar så fick jag fram 149 filer....känns inte säkert =/
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » sön 04 mar 2012, 08.03

Ok om dom sitter i tex superantispywares karantän så kan dom inte göra någon skada,men du kan ju ta bort saker som ligger i karantän om det oroar dig!
Kan du inte se vart resten ligger nånstans då?
laston
 

Re: sweetIM.com

Inläggav pillan » sön 04 mar 2012, 09.30

dom flesta står det att dom ligger i karantän....men sen är det några som heter program.....och dom hittar ajg inte.....men men .....jag rör inte det så hoppas ajg att alla ligger säkrade =)
Tack så jättemycket för din hjälp =) Nu har ajg till och med lyckats få den startsidan jag vill ha =) Nu kan jag gå till jobbet med ett glatt humör =)
Är det något jag bör tänka på framåt.....tänkte vad gäller rensningar och så....verkade ju som om min dator var ganska full av skit =)
Jag har norton som jag betalar för......fått höra blandade kommentarer om dom...men jag tycker det är ok .
pillan
 
Inlägg: 11
Blev medlem: ons 29 feb 2012, 08.35

Re: sweetIM.com

Inläggav laston » sön 04 mar 2012, 09.42

Ok härligt att det funkar igen då :)
Du har flera malwareprogram så det kanske är lite onödigt,superantispyware och Malwarebytes räcker gott för dom till hör det bättre!
Norton är numera ett både lättdrivet och mycket gott skydd så det finns ingen anledning att byta!
Ccleaner kan man ha och städa fil & register med jämna mellanrum så funkar datorn lite bättre!

C:\System Volume Information\_restore är stället där systemåterställningsfunktionen lagrar olika systemåterställningspunkter. Det betyder att medan din dator var infekterad så skapade Windows en systemåterställningspunkt. Så länge som de skadliga filerna ligger i den mappen så är de ofarliga. Däremot så om du återställer till en tidpunkt då datorn var infekterad så blir även de skadliga filerna återställda.

Du kan ta bort samtliga systemåterställningspunkter genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.
Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:
Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning


Mvh laston
laston
 

Föregående

Återgå till Lösta och gamla problem/arkiv

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

cron