Hem | Forum | Chatt | Om webbplatsen | Kontakta oss

Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Här läggs de trådar gällande systemrensningar m.m., som är lösta eller som inte har besökts av trådskaparen. Även äldre instruktionsinlägg läggs här. OBS! I den här forumdelen går det inte att posta inlägg. Det går enbart att läsa trådarna.

Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav dammisen » fre 03 okt 2008, 08.54

hej har problem med något som heter Ask Toolbar.. Det går inte att ta bort från "ta bort/avinstallera program"
Detta är tydligen ett hot för min dator så hjälp mig.

Här kommer en log!Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:52:32, on 2008-10-03
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe
C:\Users\Therese\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmgr.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\memcard.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmon.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Users\Therese\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 942] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DellMCM] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\memcard.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

--
End of file - 7917 bytesÄr de något fel?
dammisen
 
Inlägg: 2
Blev medlem: fre 03 okt 2008, 08.48

Re: Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav Malou » fre 03 okt 2008, 11.09

Hej och välkommen dammisen !

Jag kan inte se till någon Ask Toolbar i din TM HJT-logga.

Stäng av/avaktivera Windows Defender samt döp om filen HiJack This.exe enligt instruktionerna du hittar på nedanstående sida.
=> Instruktioner för Trend Micro HiJack This
Ser att du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 7.
=> Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 7

Då du gjort allt ovanstående:
Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se om jag bla kan hitta Ask Toolbar :wink:

MVH/Malou
Malou
 

Re: Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav Hansen » fre 03 okt 2008, 16.36

Hej!
Fast "Ask Toolbar" är egentligen inget farligt; säkerhetsföretagen ser det inte som något direkt skumt.

Vilket program var det som hojtade till?
Hansen
Super admin.
 
Inlägg: 3150
Blev medlem: ons 01 jun 2005, 10.03
Ort: Lund

Re: Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav Malou » fre 03 okt 2008, 18.19

Information:
Ask.com Toolbar <=> Ask Jeeves Toolbar <=> Ask Search Assistant
http://www.castlecops.com/tk31131-A5SRCHAS_DLL.html
Ask.com Toolbar <=> Ask Jeeves Toolbar <=> Ask Search Assistant
http://www.benedelman.org/spyware/insta ... es-banner/

Vi som är inom området spyware rekommenderar att alltid avlägsna denna "Ask Toolbar and Search Assistant. Ask Toolbar/Ask.com search engine" detta då av säkerhetsskäl då den har en förmåga/vilja att tjattra med omvärlden.

Rogue
http://spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm

How to Remove an Installed Program from your Computer.
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic42133.html

MVH/Malou
Malou
 

Re: Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav dammisen » fre 03 okt 2008, 23.47

Okej nu har jag gjort som de står att jag ska göra, kan jag sätta igång windows defender då?
Eller jag tror att jag har gjort rätt iaf


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:29:52, on 2008-10-04
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Users\Therese\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\ESET\nod32kui.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmgr.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\memcard.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe
C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmon.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\dammisen.exe.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Users\Therese\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 942] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\dlbubmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DellMCM] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 942\memcard.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

--
End of file - 7932 bytes


har en skärmdumpningar på kontrollpanelen -ta bort program- men vet inte hur jag lägger till den.
Det står iallafall Ask Toolbar där.

Är allt som de ska vara ?
dammisen
 
Inlägg: 2
Blev medlem: fre 03 okt 2008, 08.48

Re: Ask toolbar tydligen ett hot för min dator, hur gör jag?

Inläggav Malou » lör 04 okt 2008, 10.14

Hej dammisen!

Du har gjort rätt ang omdöpningen av filen :wink: Och nej låt Windows Defender vara avstängd/avaktiverad tills vi är klara :wink:

Jag kan inte se till Ask Toolbar i din omdöpta TM HJT-logga. Men uppenbarligen så finns den trots allt då du säger att den finns i kontrollpanelen lägg till/ta bort.
Och det går inte att avinstallera den därifrån?

Kan du göra en kontroll i utforskaren och se om du hittar den där?

Är det webbläsaren IE7 du använder?
Använder du även webbläsaren FireFox?

MVH/Malou

2008-10-17:
Tråden är nu låst eftersom problemet verkar vara löst
Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta
Malou
Malou
 


Återgå till Lösta och gamla problem/arkiv

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst