Hem | Forum | Chatt | Om webbplatsen | Kontakta oss

storstädning... hijackthis

Här läggs de trådar gällande systemrensningar m.m., som är lösta eller som inte har besökts av trådskaparen. Även äldre instruktionsinlägg läggs här. OBS! I den här forumdelen går det inte att posta inlägg. Det går enbart att läsa trådarna.

storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » mån 27 okt 2008, 00.22

Hej!

Jag försöker fixa min dotters dator som blivit väldigt seg på sistone. Har rensat med ett par tre gratisscanningsprogram, och undrar nu om det är mer som behöver göras. För att få reda på det har jag förstått att man skall göra en hijackthis-logg och klistra in här :P

Innan loggen gjordes har jag alltså städat bort en del, 13 trojaner, några cockies, någon malware och 10-tal infekterade nycklar. Nu ser det ut som nedan. Verkar det ok för er som är mer vana att läsa sånt här?? Eller skall mer städas bort?!?

/Vildmärren

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:11:23, on 2008-10-27
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.toggle.com/sv/index.php? ... d=79919295
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb126\SearchSettings.dll
R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: DealioBHO Class - {6A87B991-A31F-4130-AE72-6D0C294BF082} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb126\SearchSettings.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: Dealio - {E67C74F4-A00A-4F2C-9FEC-FD9DC004A67F} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [au] C:\Program Files\Dealio\DealioAU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Audio Web Cam 31
O4 - HKLM\..\Run: [HiYo] C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe /RunFromStartup
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Wireless Connection Manager.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Compare Prices with &Dealio - C:\Documents and Settings\Kim Leonard\Application Data\Dealio\kb126\res\DealioSearch.html
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ms ... b56986.cab
O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Atheros - C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: NkPtpEnumP2 - Nikon Corporation - C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 12461 bytes
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Malou » mån 27 okt 2008, 13.54

Hej och välkommen vildmärren!

Självklart så skall vi göra allt för att hjälpa dig vidare.
Vilka program/verktyg har du använt?
Vet du vad för typ av otyg som datorn drabbades av?
Kunde dessa åtgärdas?

Du har två skyddsprogram installerade (Symantec samt Avast). Inte bra att ha två antivirusprogram installerade sammtidigt. Avinstallera det du inte använder via kontrollpanelen lägg till/ta bort.

Är detta något som ni själva har installerat?
1: C:\Program Files\SweetIM
2: C:\Program Files\Dealio
3: C:\Program Files\Search Settings
4: C:\Program Files\HiYo
5: C:\Program Files\Winamp Remote


Ser att du inte har följt de rekommenderade instruktionerna bla med att döpa om filen HiJack This.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
Vänligen Läs/Följ information/instruktioner m.m som finns att hitta på nedanstående sida:
=> Trend Micro HiJack This (Nerladdning/Instruktioner):

Du har en äldre version av Javan installerad (en säkerhetsrisk). Den nyare heter Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10.
=> Java Runtime Environment (JRE) 6 Update 10

Då du gjort ovanstående:
Gör en ny TM HJT-logga kopiera iin den hit så får vi se hur det ser ut :wink:

OBS: Skapa ingen ny tråd i ämnet utan fortsätt posta här i din tråd.

MVH/Malou
Malou
 

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 08.45

Hej och tack för ditt svar!

Jag har använt Malwarebytes' Anti-Malware, Trend Micro™ HouseCall och CCleaner. Jag trodde också att jag hade bytt namn på hijackthis-filen, iaf har jag försökt, men jag skall göra en koll till så att det blir rätt.

Jag kommer inte ihåg vilka trojanerna var, men det kan jag nog kolla upp (sitter vid en annan dator just nu). De togs bort av Trend Micros program.

Malwarebytes program åtgärdade en malware som jag inte heller minns namnet på (kan återkomma om det också), och upptäckte en massa cockies som den inte åtgärdade eftersom jag bara körde gratisprogrammet.

CCleaner däremot tog bort alla identifierade otrevliga cockies och infekterade registernycklar.

SweetIM tror jag dottern installerat, de andra vet jag inte. Hon använder winamp, men om "remote"-delen behövs är jag osäker på. HiYo och Dealio, är det smiliesar till msn så har hon installerat dem själv. Search settings har jag ingen aning om.

Skall fixa javan och resten, återkommer sedan.

Blir lite imponerad över att du alltid svarar så trevligt och klart och tydligt, en stjärna till dig! :thumbsup:

/Vildmärren
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Komplettering/ändring...

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 09.04

Hej!

Nu sitter jag vid rätt dator, och har tillgång till loggfilerna från ett av städprogrammen. De andra fick jag ingen loggfil från, tyvärr.

Malwarebytes körning nr1
Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Databasversion: 1324
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-10-26 23:58:47
mbam-log-2008-10-26 (23-58-47).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 66560
Förfluten tid: 9 minute(s), 24 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 1
Infekterade registernycklar: 6
Infekterade registervärden: 3
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 2

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
C:\Program Files\P2P_Energy\tbP2P0.dll (Adware.HumourCanineToolbar) -> Delete on reboot.

Infekterade registernycklar:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3c471948-f874-49f5-b338-4f214a2ee0b1} (Trojan.HumourCanine) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} (Adware.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{2bae58c2-79f9-45d1-a286-81f911301c3a} (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
C:\Program Files\P2P_Energy\tbP2P0.dll (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\Program Files\Conduit\Community Alerts\Alert0.dll (Trojan.HumourCanine) -> Quarantined and deleted successfully.

Körning nr 2:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Databasversion: 1324
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-10-27 00:15:59
mbam-log-2008-10-27 (00-15-59).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 64291
Förfluten tid: 9 minute(s), 14 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
(Inga illasinnade poster hittades)
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 09.50

Hittade loggen från CCleaner också men den var för lång för att få in i ett meddelande, måste dela upp den i 5. Vill du se den?
Så här börjar den iaf...

/Vildmärren

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\WINDOWS\\system32\\pxwma.dll"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\WINDOWS\\system32\\pxinsi64.exe"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\WINDOWS\\system32\\pxcpyi64.exe"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\Documents and Settings\\Kim Leonard\\My Documents\\My Music\\PictureProject samples\\Acidity.mp3"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\Documents and Settings\\Kim Leonard\\My Documents\\My Music\\PictureProject samples\\Ambianica.mp3"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\Documents and Settings\\Kim Leonard\\My Documents\\My Music\\PictureProject samples\\AmbientSpace.mp3"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\Documents and Settings\\Kim Leonard\\My Documents\\My Music\\PictureProject samples\\AsianDreamer Xtended Mix.mp3"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDlls]
"C:\\Documents and Settings\\Kim Leonard\\My Documents\\My Music\\PictureProject samples\\AsianDreamer.mp3"=dword:00000001
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 09.52

Ursäkta meddelandebombningen - här kommer resultatet från hijackthis

/Vildmärren
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:45:30, on 2008-10-28
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\vildmarren.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.toggle.com/sv/index.php? ... d=79919295
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb126\SearchSettings.dll
O2 - BHO: DealioBHO Class - {6A87B991-A31F-4130-AE72-6D0C294BF082} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SearchSettings Class - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\Search Settings\kb126\SearchSettings.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Dealio - {E67C74F4-A00A-4F2C-9FEC-FD9DC004A67F} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [au] C:\Program Files\Dealio\DealioAU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SearchSettings] C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Audio Web Cam 31
O4 - HKLM\..\Run: [HiYo] C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe /RunFromStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Wireless Connection Manager.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Compare Prices with &Dealio - C:\Documents and Settings\Kim Leonard\Application Data\Dealio\kb126\res\DealioSearch.html
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Dealio - {E908B145-C847-4e85-B315-07E2E70DECF8} - C:\Program Files\Dealio\kb126\Dealio.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ms ... b56986.cab
O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Atheros - C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NkPtpEnumP2 - Nikon Corporation - C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 10912 bytes
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Malou » tis 28 okt 2008, 17.42

Hej vildmärren!

Tack för dina vänliga ord :wink:

Ursäkta meddelandebombningen

Absolut ingen fara. Det är ju detta forumet är till för att man skall kunna posta loggar/meddelanden etc.... :wink:

Skall fixa javan och resten

Mycket bra. Ser i TM HJT-loggan att du fixat Javan samt döpt om filen som jag bad om :wink:

Malwarebytes program åtgärdade en malware som jag inte heller minns namnet på (kan återkomma om det också), och upptäckte en massa cockies som den inte åtgärdade eftersom jag bara körde gratisprogrammet.
CCleaner däremot tog bort alla identifierade otrevliga cockies och infekterade registernycklar.

CCleaner loggar har jag ingen nytta av så dessa behöver du inte lägga in :wink:
Gällande Tracking Cookies så är dessa ofarliga och kan som du förstår städas bort med hjälp av CCleaner.
Din Malwarebytes' Anti-Malware är inte uppdaterad till senaste definitionsfilen. Uppdatera programmet.

Återkommer ang nedanstående. Skall titta lite närmare på dessa.
2: C:\Program Files\Dealio
3: C:\Program Files\Search Settings
4: C:\Program Files\HiYo
5: C:\Program Files\Winamp Remote


Fick aldrig något svar på min tidigare fråga. Och det ser heller inte ut som att du har avinstallerat det antivirusprogram som inte används.
Du har två skyddsprogram installerade (Symantec samt Avast). Inte bra att ha två antivirusprogram installerade sammtidigt. Avinstallera det du inte använder via kontrollpanelen lägg till/ta bort.

Är SweetIM något som måste användas "har med smilisar att göra"?
Denna kan medföra en del otrevligheter men det är som sagt upp till användaren.

Hur mår datorn för övrigt?

MVH/Malou
Malou
 

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Dr.Pul » tis 28 okt 2008, 19.34

Måste bara påpeka att "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.toggle.com/sv/index.php? ... d=79919295" Swedish.toggle.com är en scamsida. :)
Dr.Pul
 
Inlägg: 16
Blev medlem: sön 19 okt 2008, 02.30

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Malou » tis 28 okt 2008, 19.37

Hej vildmärren!

Har nu gått igenom en del detaljer och lägger med länkar där ni själva får bedömma huruvida ni vill ha detta skräp kvar eller inte.
C:\Program Files\Dealio\DealioAU.exe
http://www.castlecops.com/s13749-au.html

C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe /RunFromStartup
http://hiyo-application.software.informer.com/

C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
http://www.bleepingcomputer.com/startup ... 14631.html
http://www.castlecops.com/s12680-SweetIM.html

****************************************************************************************************************
Den här nedanstående samt lite annat bör åtgärdas.
C:\Program Files\Search Settings\SearchSettings.exe

Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så går vi vidare

MVH/Malou
Malou
 

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 20.51

Dr.Pul skrev:Måste bara påpeka att "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.toggle.com/sv/index.php? ... d=79919295" Swedish.toggle.com är en scamsida. :)


Ouops det låter inte bra. Men vad menar du mer exakt med en scam-sida? Om jag skall förklara varför hon ska ändra sin startsida vore det bra att ha lite att komma med, inte bara säga att "de luras här"... Kan trojanerna hon hade kommit från den sidan, tex? En fjortonåring sväljer inte allt mamma säger... :mad:
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Malou » tis 28 okt 2008, 22.00

Hej vildmärren!

Ouops det låter inte bra. Men vad menar du mer exakt med en scam-sida?
Kan trojanerna hon hade kommit från den sidan, tex?

Inte helt omöjligt att man kan bli drabbad av allehanda otyg etc.... Man kan bla luras att ladda ner/installera falska skyddsprogram i och med att den sidan man dirigeras om till påstår att man har otyg i datorn.
Man "tror" att man exempelvis besöker sin bank men i själva verket så har man dirigerats om till en annan sida som ser exakt likadan ut som sin banksida. Listan kan göras lång :x

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:
Läs/Följ Instruktionerna mycket noga


Öppna TM HJT => klicka på Do a system scan only-knappen => Bocka för nedanstående detaljer => Stäng ner Webbläsaren => klicka på Fix Checked-knappen:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://swedish.toggle.com/sv/index.php? ... d=79919295
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE


Då du gjort ovanstående:

Vidare:

Gå till Start => Kör => Skriv sen i Kör fältet cleanmgr => Klicka Ok-knappen
Bocka i de här nedanstående och putsa bort dom

Temporary Files
Temporary Internet Files
Recycle Bin


Nu:
Starta om datorn:


Gör en ny scanning med Malwarebytes' Anti-Malware.
1: Kopiera in loggan du får fram från Malwarebytes'
2: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur det ser ut.
3: Vore tacksam om vi kunde gå vidare med resterande som jag har tagit upp i tidigare inlägg här i tråden :wink:

MVH/Malou
Malou
 

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 22.52

Hej!

Jag är på gång med malwarebytes, har uppdaterat den och kör nu en körning (som tar tid...). Åtminstone en malware till hittades.

JAg vet inte riktigt vilken fråga det är jag inte svarat på. :wacko: Ska se om jag lyckas ändå:

Har haft symantecs antivirus förut, men använder avast nu.

dealio har jag tagit bort nu, det var inget att ha. SweetIM och hiyo får vara kvar, de är DÖDSVIKTIGA för dottern :wink: Search settings (eller vad det nu var) har jag tagit bort.

De otyg som hittades av malware etc har programmen lyckats att ta bort.

Säg till om jag fortfarande inte svarat på din fråga! :)
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav Malou » tis 28 okt 2008, 23.12

Hej vildmärren!
Har haft symantecs antivirus förut, men använder avast nu.

Ok avinstallera då Symantec via kontrollpanelen lägg till/ta bort om du inte redan gjort det :wink:

dealio har jag tagit bort nu, det var inget att ha. SweetIM och hiyo får vara kvar, de är DÖDSVIKTIGA för dottern :wink: Search settings (eller vad det nu var) har jag tagit bort.

Mycket bra och då låter vi SweetIM och hiyo vara kvar.

Jag är på gång med malwarebytes, har uppdaterat den och kör nu en körning (som tar tid...). Åtminstone en malware till hittades.
De otyg som hittades av malware etc har programmen lyckats att ta bort.

Mycket bra :wink:
Hoppas du har gjort proceduren gällande TM HJT också med bock/fix som jag postade här ovan :wink:

Och jag har fått svar på det jag ville :wink: Så nu är det bara till att gå vidare med resterande om så behövs.

MVH/Malou
Malou
 

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 23.25

Då ska vi se om jag får med allt...

Tredje och fjärde körningen med malwarebytes gav följande.

Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Databasversion: 1333
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-10-28 22:59:18
mbam-log-2008-10-28 (22-59-18).txt

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|E:\|F:\|)
Antal skannade objekt: 238897
Förfluten tid: 1 hour(s), 37 minute(s), 31 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
C:\Program Files\P2P_Energy\P2P_EnergyToolbarHelper.exe (Adware.HumourCanineToolbar) -> Quarantined and deleted successfully.


Malwarebytes' Anti-Malware 1.30
Databasversion: 1333
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2008-10-28 23:18:13
mbam-log-2008-10-28 (23-18-13).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 49521
Förfluten tid: 3 minute(s), 25 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
(Inga illasinnade poster hittades)

:shifty:
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Re: storstädning... hijackthis

Inläggav vildmärren » tis 28 okt 2008, 23.27

Och så hjt-filen

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 23:26:05, on 2008-10-28
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\vildmarren.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Audio Web Cam 31
O4 - HKLM\..\Run: [HiYo] C:\Program Files\HiYo\bin\HiYo.exe /RunFromStartup
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: Wireless Connection Manager.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\wirelesscm.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ms ... b56986.cab
O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZI ... b56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me ... b56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab57176.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi ... b56986.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Atheros - C:\Program Files\D-Link\D-Link RangeBooster N 650 DWA-547\acs.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NkPtpEnumP2 - Nikon Corporation - C:\Program Files\Nikon\Wireless Camera Setup Utility\NkPtpEnum.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 9312 bytes
vildmärren
 
Inlägg: 98
Blev medlem: mån 27 okt 2008, 00.15

Nästa

Återgå till Lösta och gamla problem/arkiv

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

cron