Hem | Forum | Chatt | Om webbplatsen | Kontakta oss

Vad är "System security" - VIRUS???

Här läggs de trådar gällande systemrensningar m.m., som är lösta eller som inte har besökts av trådskaparen. Även äldre instruktionsinlägg läggs här. OBS! I den här forumdelen går det inte att posta inlägg. Det går enbart att läsa trådarna.

Vad är "System security" - VIRUS???

Inläggav Rita2009 » fre 27 feb 2009, 13.52

*********************************************
2009-03-07:
Tråden är nu låst eftersom problemet verkar vara löst
Tycker du att den är felaktigt låst, var god kontakta:
Malou

*********************************************
Har ett problem med datorn och undrar om ni kan hjälpa till??!!

...klickade på en hemsida och vips så satte detta programmet igång och började scannade av min dator...

Testade med en massa olika rensnings/borttagningsprogram men det gick inte att få bort den...

Jag vet inte hur men nu tror jag att den är borta. Dessvärre flera andra saker också..hm.

Jag skickar med en HijackThis -logga


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:41:15, on 2009-02-27
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe
C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE
c:\program\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\ApvxdWin.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe
C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE
C:\Program\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\Rita2009.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\avciman.exe
C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\psimreal.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s
O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program\Delade filer\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe_ID0ENQBO] C:\Program\DELADE~1\Adobe\ADOBEV~2\Server\bin\VERSIO~2.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Advanced SystemCare 3] "C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe" /startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: OpenOffice.org 3.0.lnk = C:\Program\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... stubie.cab
O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/v ... .2.4.3.cab
O16 - DPF: {512FC5A1-7DE1-43F1-BC0C-371622FCB409} (TotalScan Installer Class) - http://www.nanoscan.com/as/cabs/ascstubie.cab
O16 - DPF: {8436FE12-31DB-48BF-83BF-FE682F9160B4} (NanoInstaller Class) - http://www.nanoscan.com/cabs/nanoinst.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Adobe Version Cue CS3 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\Adobe Version Cue CS3\Server\bin\VersionCueCS3.exe
O23 - Service: Adobe Version Cue CS4 - Adobe Systems Incorporated - C:\Program\Delade filer\Adobe\Adobe Version Cue CS4\Server\bin\VersionCueCS4.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe
O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe
O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe
O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe
O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - c:\program\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE
O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe
O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - C:\Program\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

--
End of file - 10170 bytesTacksam för hjälp//Rita
Rita2009
 
Inlägg: 1
Blev medlem: fre 27 feb 2009, 13.35

Re: Vad är "System security" - VIRUS???

Inläggav Malou » fre 27 feb 2009, 15.34

Hej och välkommen Rita!

Vad är "System security" - VIRUS???

Detta är oftast ett falskt antispionprogram som då oftast blir installerat som en trojansk häst och som då i detta fallet ser ut att tillhöra familjen Vundo.

Testade med en massa olika rensnings/borttagningsprogram men det gick inte att få bort den...
Jag vet inte hur men nu tror jag att den är borta. Dessvärre flera andra saker också..hm.

Vilka program/verktyg har du använt?
Vad är det som saknas?

Flaggade ditt skyddsprogram upp för något?
Om ja, vad flaggade den upp för då?
Kunde den åtgärda det eventuellt upphittade?

Kan inte se till några otrevligheter i din TM HJT-logga. Men vi gör en procedur med Malwarebytes Anti-Malware:

Skriv ut nedanstående eller kopiera det till ett textdokument och spara det till skrivbordet:
Läs/Följ instruktionerna noga:


Hämta hem Malwarebytes Anti-Malware:
http://www.malwarebytes.org/index.php

1: Spara installationsfilen till skrivbordet
2: För att påbörja installationen dubbelklicka på mbam-setup.exe
3: Bocka för nedanstående
Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
Starta Malwarebytes' Anti-Malware

4: Klicka på Slutför
Om där finns uppdateringar kommer dessa att installeras.

Då ovanstående är gjort gå vidare med nedanstående procedur:

1: När programmet startar så välj Utför snabb scanning
2: Klicka på knappen Scanna
3: Scanningen kommer nu att ta en stund
3: När programmet scannat klart klicka Ok och sedan Visa resultat
4: Bocka för allt och klicka på Remove Selected
5: Då borttagningen är klar kommer en textfil i Anteckningar att öppnas upp med en logg. Kopiera/klistra in den loggan hit till din tråd.
6: Gör en ny TM HJT-logga kopiera in den hit så får vi se hur den ser ut.
7: Berätta/Tala om hur datorn mår och om där kvarstår problem

MVH/Malou
Malou
 


Återgå till Lösta och gamla problem/arkiv

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 1 gäst

cron