Hem | Forum | Chatt | Om webbplatsen | Kontakta oss

Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Här läggs de trådar gällande systemrensningar m.m., som är lösta eller som inte har besökts av trådskaparen. Även äldre instruktionsinlägg läggs här. OBS! I den här forumdelen går det inte att posta inlägg. Det går enbart att läsa trådarna.

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » tis 02 feb 2010, 18.52

Hej!Men varför stänger du inte av en massa onödigt autostartande program då om datorn är seg,finns ju en hel del som inte behöver starta med windows!!
Ok kör denna onlinescanner: http://www.eset.com/onlinescan/

Och posta även en DDS logga så får jag om det syns något mer

Hämta hem DDS:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

1: Spara den till skrivbordet
2: Dubbelklicka på dds.scr för att starta verktyget.
(För Vista/Windows 7-användare: Högerklicka och välj Kör som Administratör:)
3: Klicka Yes/Ja på frågan om Optional Scan
4: När DDS har scannat klart kommer där att dyka upp två textfiler DSS.txt och Attach.txt
5: Spara dessa till ditt skrivbord
4: Kopiera/Klistra in de båda loggarna DSS.txt och Attach.txt hit till din tråd.

OBS:
Kopiera INTE in loggan (textfilen) som bifogad fil ej heller inom code-taggar eller annat.
Kopiera/klistra in loggan DIREKT i ditt inlägg.

Mvh laston
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav bombarda » ons 03 feb 2010, 07.14

OK så här ser det ut..

DDS (Ver_09-12-01.01) - NTFSx86
Run by Robert at 7:08:47,03 on 2010-02-03
Internet Explorer: 8.0.6001.18882 BrowserJavaVersion: 1.6.0_17
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3000.1640 [GMT 1:00]

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
SP: AVG Anti-Virus Free *enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}
SP: Lavasoft Ad-Watch Live! *disabled* (Updated) {67844DAE-4F77-4D69-9457-98E8CFFDAA22}
SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

============== Running Processes ===============

C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\SLsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgam.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
C:\Windows\System32\alg.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\PCMAgent.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerCinema\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Windows\system32\Taskmgr.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Robert\Desktop\dds.scr
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

============== Pseudo HJT Report ===============

uStart Page = hxxp://www.svenskafans.com/fotboll/aik
uInternet Settings,ProxyOverride = local;*.local
mURLSearchHooks: H - No File
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll
BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll
TB: {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - No File
uRun: [SmpcSys] c:\program files\packard bell\setupmypc\SmpSys.exe
uRun: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program files\common files\nero\lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
mRun: [SynTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe
mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe
mRun: [PCMAgent] "c:\program files\cyberlink\powercinema\PCMAgent.exe"
mRun: [CLMLServer] "c:\program files\cyberlink\powercinema\kernel\clml\CLMLSvc.exe"
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe
mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)
mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~2\office12\ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office12\REFIEBAR.DLL
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinsta ... s-i586.cab
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/f ... wflash.cab
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll
Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll

================= FIREFOX ===================

FF - ProfilePath - c:\users\robert\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\eyaszzzm.default\
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.svenskafans.com/fotboll/aik/
FF - component: c:\program files\avg\avg9\firefox\components\avgssff.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll
FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\player\npvlc.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\plugins\npVeetle.dll
FF - plugin: c:\program files\veetle\vlcbroadcast\npvbp.dll
FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\
FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA}
FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0015-ABCDEFFEDCBA}
FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

---- FIREFOX POLICIES ----
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);
c:\program files\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);
c:\program files\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

============= SERVICES / DRIVERS ===============

R0 AVGIDSErHrvtx;AVG9IDSErHr;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSvx.sys [2010-2-1 25608]
R0 AvgRkx86;avgrkx86.sys;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2010-2-1 161800]
R1 Avgfwfd;AVG network filter service;c:\windows\system32\drivers\avgfwd6x.sys [2010-2-1 24856]
R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2008-12-28 333192]
R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2008-12-28 28424]
R1 AvgTdiX;AVG8 Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2009-1-31 360584]
R2 {49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};{49DE1C67-83F8-4102-99E0-C16DCC7EEC796};c:\program files\cyberlink\playmovie\000.fcl [2008-11-8 41456]
R2 avg9wd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-2-1 285392]
R2 avgfws9;AVG Firewall;c:\program files\avg\avg9\avgfws9.exe [2010-2-1 2304192]
R2 AVGIDSAgent;AVG9IDSAgent;c:\program files\avg\avg9\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2010-2-1 5832712]
R3 AVGIDSDrivervtx;AVG9IDSDriver;c:\program files\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_vista\AVGIDSDriver.sys [2010-2-1 122376]
R3 AVGIDSFiltervtx;AVG9IDSFilter;c:\program files\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_vista\AVGIDSFilter.sys [2010-2-1 30216]
R3 AVGIDSShimvtx;AVG9IDSShim;c:\program files\avg\avg9\identity protection\agent\driver\platform_vista\AVGIDSShim.sys [2010-2-1 27800]
R3 netr28;Ralink 802.11n Wireless Driver for Windows Vista;c:\windows\system32\drivers\netr28.sys [2008-11-9 418816]
R3 X10Hid;X10 Hid Device;c:\windows\system32\drivers\x10hid.sys [2008-11-8 13976]
S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-1-21 21504]

=============== Created Last 30 ================

2010-02-02 20:54:42 0 d-----w- c:\program files\ESET
2010-02-02 20:44:41 0 d-----w- c:\users\robert\appdata\roaming\AVG9
2010-02-01 19:08:33 0 d--h--w- C:\$AVG
2010-02-01 19:08:27 25608 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\AVGIDSvx.sys
2010-02-01 19:08:24 161800 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys
2010-02-01 19:07:06 24856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgfwd6x.sys
2010-02-01 19:06:57 0 d-----w- c:\programdata\avg9
2010-02-01 07:59:07 0 d-sh--w- C:\$RECYCLE.BIN
2010-02-01 07:44:22 98816 ----a-w- c:\windows\sed.exe
2010-02-01 07:44:22 77312 ----a-w- c:\windows\MBR.exe
2010-02-01 07:44:22 261632 ----a-w- c:\windows\PEV.exe
2010-02-01 07:44:22 161792 ----a-w- c:\windows\SWREG.exe
2010-02-01 07:37:19 0 d-----w- C:\ComboFix
2010-01-31 19:43:26 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys
2010-01-31 19:43:24 19160 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys
2010-01-31 19:43:24 0 d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware
2010-01-31 14:57:45 0 d-----w- c:\program files\Nordic Softsales
2010-01-19 06:11:24 25088 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3a.dll
2010-01-15 13:12:08 0 d-----w- c:\users\robert\appdata\roaming\.BitTornado
2010-01-15 13:10:34 0 d-----w- c:\program files\BitTornado
2010-01-15 12:58:32 0 d-----w- c:\programdata\Macromedia
2010-01-15 12:57:50 0 d-----w- c:\program files\Macromedia
2010-01-15 12:57:50 0 d-----w- c:\program files\common files\Macromedia
2010-01-13 05:54:04 156672 ----a-w- c:\windows\system32\t2embed.dll
2010-01-13 05:54:03 72704 ----a-w- c:\windows\system32\fontsub.dll
2010-01-11 19:28:25 0 d-----w- C:\Iaudio
2010-01-07 21:21:19 0 d-----w- c:\users\robert\appdata\roaming\IrfanView
2010-01-06 18:40:52 0 d-----w- c:\program files\Personal

==================== Find3M ====================

2010-02-01 19:08:39 333192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys
2010-02-01 19:08:38 360584 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys
2010-02-01 19:08:29 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll
2010-02-01 19:07:40 86016 ----a-w- c:\windows\inf\infpub.dat
2010-02-01 19:07:40 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstrng.dat
2010-02-01 19:07:39 143360 ----a-w- c:\windows\inf\infstor.dat
2010-01-11 19:19:26 600740 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat
2010-01-11 19:19:26 118260 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat
2010-01-02 06:38:20 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2010-01-02 06:32:33 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
2010-01-02 06:32:33 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll
2010-01-02 04:57:00 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
2009-11-17 06:46:56 665600 ----a-w- c:\windows\inf\drvindex.dat
2009-11-12 06:24:34 94208 ----a-w- c:\windows\system32\RTNUninst32.dll
2008-11-09 05:23:09 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat
2008-11-09 05:23:09 35978 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat
2008-11-09 05:23:09 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat
2008-11-09 05:23:09 290490 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat
2008-01-21 02:57:01 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini
2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat
2006-11-02 09:20:21 287440 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat
2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat
2006-11-02 09:20:19 30674 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat
2009-10-16 15:07:57 245760 --sha-w- c:\windows\serviceprofiles\localservice\appdata\roaming\microsoft\windows\ietldcache\index.dat
2009-10-16 11:35:53 245760 --sha-w- c:\windows\serviceprofiles\networkservice\appdata\roaming\microsoft\windows\ietldcache\index.dat
2008-11-09 05:28:57 8192 --sha-w- c:\windows\users\default\NTUSER.DAT

============= FINISH: 7:09:32,77 ===============


UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

DDS (Ver_09-12-01.01)

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic
Boot Device: \Device\HarddiskVolume2
Install Date: 2008-12-24 19:18:50
System Uptime: 2010-02-02 21:31:58 (10 hours ago)

Motherboard: PACKARD BELL BV | | PE2L
Processor: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T3400 @ 2.16GHz | U2E1 | 2166/mhz

==== Disk Partitions =========================

C: is FIXED (NTFS) - 286 GiB total, 149,249 GiB free.
D: is CDROM ()

==== Disabled Device Manager Items =============

==== System Restore Points ===================


==== Installed Programs ======================

AAC Decoder
Adobe Anchor Service CS3
Adobe Asset Services CS3
Adobe Bridge CS3
Adobe Bridge Start Meeting
Adobe Camera Raw 4.0
Adobe CMaps
Adobe Color - Photoshop Specific
Adobe Color Common Settings
Adobe Color EU Extra Settings
Adobe Color JA Extra Settings
Adobe Color NA Recommended Settings
Adobe Default Language CS3
Adobe Device Central CS3
Adobe Dreamweaver CS3
Adobe ExtendScript Toolkit 2
Adobe Extension Manager CS3
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe Flash Player 10 Plugin
Adobe Fonts All
Adobe Help Viewer CS3
Adobe Linguistics CS3
Adobe PDF Library Files
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop Elements 6
Adobe Photoshop Elements 6.0
Adobe Reader 8
Adobe Reader 9.3 - Svenska
Adobe Setup
Adobe Shockwave Player 11
Adobe Stock Photos CS3
Adobe Type Support
Adobe Update Manager CS3
Adobe Version Cue CS3 Client
Adobe WinSoft Linguistics Plugin
Adobe XMP Panels CS3
Apple Application Support
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
ASAPI
AutoUpdate
AVG 9.0
BankID säkerhetsprogram 4.10.4
BitTornado 0.3.17
Bonjour
CCleaner
Compatibility Pack för Office 2007-systemet
CutePDF Writer 2.7
CyberLink PowerCinema
DivX Codec
DivX Converter
DivX Player
DivX Plus DirectShow Filters
DivX Web Player
DivX Version Checker
FileZilla Client 3.3.1
getPlus(R) for Adobe
H.264 Decoder
HDRegSW
HijackThis 2.0.2
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)
Inloggningsassistent för Windows Live ID
Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver
iPhone Configuration Utility
IrfanView (remove only)
iTunes
Java(TM) 6 Update 17
Java(TM) 6 Update 7
Kalle Kunskap Lekstugan
Macromedia Extension Manager
Malwarebytes' Anti-Malware
Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft Choice Guard
Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Access MUI (English) 2007
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Excel MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007
Microsoft Office Live Add-in 1.4
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007
Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
Microsoft Office Proofing (English) 2007
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Suite Activation Assistant
Microsoft Office Word MUI (English) 2007
Microsoft Silverlight
Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Works
Microsoft Works 9
Microsoft XML Parser
MKV Splitter
Mozilla Firefox (3.6)
MSVC80_x86
MSVCRT
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
Nero 8 Essentials
neroxml
OGA Notifier 2.0.0048.0
Packard Bell ImageWriter
Packard Bell ImageWriter v1.1
Packard Bell LCD Test
Packard Bell Updator
PC Connectivity Solution
PDF Settings
Power Cinema 6
QuickTime
Ralink Wireless LAN Client Adapter
RealPlayer
Realtek High Definition Audio Driver
Realtek USB 2.0 Card Reader
Revo Uninstaller 1.85
SeaTools for Windows
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)
Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB973704)
Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB973593)
Security Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363)
Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB957789)
Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB969693)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB969613)
Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)
Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)
SetUp My PC
SLOW-PCfighter
SopCast 3.0.3
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9
Spotify
Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve
Synaptics Pointing Device Driver
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)
Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663)
Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB976416)
Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662)
Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670)
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677)
Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667)
Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)
Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974561)
Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
Update for Outlook 2007 Junk Email Filter (kb977839)
VC80CRTRedist - 8.0.50727.762
VCRedistSetup
Veetle TV 0.9.16
Windows Live Communications Platform
Windows Live Essentials
Windows Live Messenger
Windows Live OneCare safety scanner
Windows Live Upload Tool
Windows Media Player Firefox Plugin
WinRAR
Vista Services Optimizer
Visual C++ 2008 x86 Runtime - (v9.0.30729)
Visual C++ 2008 x86 Runtime - v9.0.30729.01
VLC media player 1.0.1
X10 Hardware(TM)

==== End Of File ===========================
Lite osäker på vilka program jag kan/ska plocka bort från autostart
bombarda
 
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 31 jan 2010, 18.01

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » ons 03 feb 2010, 08.27

Hej!Hittade Nod32 något när du skannade?
Dessa 2 gamla versioner av Java skall avinstalleras och sen uppdatera till senaste versionen
Java(TM) 6 Update 17
Java(TM) 6 Update 7
http://www.saswsupport.se/?page_id=206

Det var många "FIREFOX POLICIES" inlagda :wink:

SLOW-PCfighter skulle jag passa mig för att använda,dåligt användarbetyg!!
Hittar ingen vettig info om c:\program files\Nordic Softsales är bra men det kom ju in strax innan du började få problem!

Dessa behöver inte starta med Windows
mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
mRun: [PCMAgent] "c:\program files\cyberlink\powercinema\PCMAgent.exe"
mRun: [CLMLServer] "c:\program files\cyberlink\powercinema\kernel\clml\CLMLSvc.exe"
mRun: [SunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

Du kan ta bort dom från att autostarta med tex CCleaner som kan vara bra att ha i datorn
viewtopic.php?f=15&t=3821

Avinstallera ComboFix

Nedanstående verktyg har förmågan att kunna ta bort/deleta filer/mappar/genvägar från de fix-program som vi har använt oss av (Dock ej TM HJT).

Skriv ut eller kopiera nedanstående till ett textdokument och spara det till skrivbordet:
Läs/Följ Instruktionerna noga:

Hämta hem avinstallationsprogrammet OTCleanIt:

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

1: Spara ner den till skrivbordet
2: Starta programmet/verktyget genom att dubbelklicka på OTCleanIt.exe

3: Klicka på CleanUp! knappen.
4: Om du får varningar från dina skyddsprogram så ge OTCleanIt tillåtelse att få tillgång till Internet.
5: De olika fix-program som du har laddat ner kommer att avinstalleras, inkl. detta program, efter en omstart av datorn.

Mvh laston
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » ons 03 feb 2010, 16.15

Hej! Jag hittar lite om nya AVG där man påstår att webskyddet kan slöa ner vissa datorer så antingen provar du att stänga av det för se om det blir bättre en kort stund eller så byter du till nya Avast free istället som har väldigt bra betyg om problemet kvarstår!
http://www.avast.com/free-antivirus-download

Mvh laston
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav bombarda » ons 03 feb 2010, 20.20

Hej igen!
Jag har nu gjort allt du skrivit (inkl bytt till Avast)....... får kolla hur det går under kvällen.

Konstigt att ljudet inte funkar (via nätet)?!
bombarda
 
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 31 jan 2010, 18.01

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » ons 03 feb 2010, 20.24

Hej! Ok vilken webläsare och vilken mediaspelare används? Ingen inställning som ändrats bara?

Mvh laston
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav bombarda » ons 03 feb 2010, 22.10

Nu ger jag upp :cry: . Lika segt som tidigare (om inte värre) nästan så fort jag startar upp datorn så rusar CPU upp till 100% :x :x

Formatera hela skiten kanske!?


Ang ljudet så funkade det som vanligt i måndags, men när jag startade datorn i tisdags så funkade inte ljudet (skulle kolla ett youtube klipp) i vare sig Firefox eller IE. Jag kan lyssna på CD, spotify etc men inte via internet.
bombarda
 
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 31 jan 2010, 18.01

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » ons 03 feb 2010, 22.16

Kan du se exakt vad som drar mycket cpu,vilken process som orsakar denna höga cpu belastning?
Edit:Bonjour är ett program som smyger sig in vid installation av bla Quicktime o Ipod,detta program brukar kunna ställa till en del trassel så används det inte så kan du avinstallera Bonjour!
Annars så har enbart Malwarebytes och denna Nordic Softsales installerats denna dag som problemen började!
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » ons 03 feb 2010, 23.14

Har du kollat så att inte något ramminne har gått sönder,hur mycket ska finnas i datorn?
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav bombarda » tor 04 feb 2010, 17.14

En liten (pinsam) fråga? Hur kollar man om RAM minnet är helt?


Det konstiga är att när jag kollar Aktivitetshanteraren om vad som drar CPU så är det inget som drar något!!?
bombarda
 
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 31 jan 2010, 18.01

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav vulfgar » tor 04 feb 2010, 18.13

bombarda skrev:En liten (pinsam) fråga? Hur kollar man om RAM minnet är helt?


Det konstiga är att när jag kollar Aktivitetshanteraren om vad som drar CPU så är det inget som drar något!!?

Ursäkta att jag blandar mej i tråden. :oops:

Ett sätt att kolla minnena är med programmetmemtest86. Ladda hem och bränn versionen någon av versionerna för windows. Om du väljer att bränna en startbar CD så kommer programmet att köra oavbrutet tills du stänger av det. Låt det gån nån timme och om det inte visar på några fel så är minnena hela. Är du osäker på hur du ska tolka resultatet, så ta en bild av skärmen med tex mobilkameran och lägg in här så får du hjälp med att tolka det.

Det är fullt möjligt att det finns ett program för minnestest i din installation, använd den först i så fall, det är sannolikt enklast. Memtest86 betraktas väl i alla fall som ett av dom mest kraftfulla på området.

Om du har två minnen installerade så kan du plocka bort, först det ena och se om problemen kvarstår och sen det andra på motsvarande sätt. Blir det bättre när ett av minnena är borta så är det minnet trasigt. Det kan också vara fel med minnet för hårddisken, något fel på grafikkort, moderkort osv, men det enklaste är att börja med minnena.
Om du rotar inne i datorn så var noga med att undvika att ta i själva elektroniken, och det är vikigt att du jordar dej tex genom att ta i datorlådan samtidigt som du tar i ett element. Ett antistatarmband är inte fel, men det brukar gå bra ändå om man är försiktig. Tänk på att inte ha på kläder som lätt laddar upp statisk elektricitet, tex så är fleecetröjor helt bannlysta.
På Internet vet ingen att du är en hund
http://www.ubuntu-se.org
Ubuntu, utvecklingsversion
http://www.vastheap.se
Användarvisningsbild
vulfgar
Seniormedlem & Linuxvän
 
Inlägg: 1598
Blev medlem: sön 05 jun 2005, 14.55

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » tor 04 feb 2010, 19.42

Hej!Om ingen process drar mycket CPU hur ser du då att den går upp till 100% vid uppstarten som du skriver??

Mvh laston
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav bombarda » tor 04 feb 2010, 19.47

laston skrev:Hej!Om ingen process drar mycket CPU hur ser du då att den går upp till 100% vid uppstarten som du skriver??

Mvh laston


Jag menar att längst ner står det CPU-användn: 100% men kollar jag i listan så drar ingen process mer än ett par...


Ang ljudet så är det konstiga att ljudet funkar på datorns andra inloggnings-konto (frugans)
bombarda
 
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 31 jan 2010, 18.01

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » tor 04 feb 2010, 19.56

Ok då tror jag inte att det är något fel på ramminnet i den dator iallafall!
Knepigt med ljudet,har du provat att installera om Flashplayern om det kan vara den som knasar?
Jag vet inte men har du haft denna länge Veetle TV 0.9.16,om denna ligger o kör hela tiden så skulle den ju kunna göra datorn väldigt seg vid videoklippskollandet??!!
laston
 

Re: Varför har min dator blivit så otroligt seg...

Inläggav laston » tor 04 feb 2010, 20.13

Ser att ibland så finns C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe med och ibland inte(Skannar du från olika konton?)körs inte denna på båda kontona så skulle jag rekommendera att den avinstalleras,hittar inget vettigt iallafall så utan tar bara plats på hårdddisken :wink:
laston
 

FöregåendeNästa

Återgå till Lösta och gamla problem/arkiv

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster

cron